Site-uitgever

DV GROUP,

16 Rue de l’Usine

62 140 GRIGNY

 

Sitebouw en -hosting

Site gehost door: OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix

Site gerealiseerd door: Adveris, 13 rue d’Uzès, 75002 Paris

 

CNIL-verklaring

De website www.dv-groupe.fr is geregistreerd bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés onder het nummer 899163.

 

Vertrouwelijkheid – Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die op de site worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. Wij wijzen u erop dat u beschikt over een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (art. 34 van de wet ‘Informatica en Vrijheden’ van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

DV GROUP,

16 Rue de l’Usine

62 140 GRIGNY

Tel.: +33 (0) 825 825 826

Fax: +33 (0) 825 825 006

Mail: contact@dv-group.com

 

Verantwoordelijkheid

DV GROUP is enkel gehouden aan een inspanningsverplichting met betrekking tot alle onderdelen en functionaliteiten van de site. DV GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, met name serviceonderbreking, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd, overeenkomstig de jurisprudentie.

 

Intellectueel eigendom

Alle www.dv-group.com website-elementen, inclusief downloadbare documenten, zijn beschermd door de wetgeving over auteursrecht, merken of octrooien. Zij zijn exclusief eigendom van DV GROUP. Bijgevolg mag u in geen geval en op geen enkele manier enkele of alle website-elementen, geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, verspreiden, wijzigen of afstaan zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DV GROUP.

 

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode dat de door DV GROUP aangeboden diensten op de www.dv-group.com website beschikbaar zijn.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Geschillen, bij gebrek aan minnelijke schikking tussen de partijen zijn onderhevig aan de Franse rechtbanken.

 

Editoriale inhoud

DV GROUP