Preventie

Preventie als oplossing om productieonderbrekingen te voorkomen

Elke storing betekent het begin van een crisisperiode. Het kan een min of meer belangrijk probleem zijn met mogelijk 3 kritieke gevolgen:

 • Economisch effect: Wanneer de productielijn onverwacht stopt, betekent dat een belangrijk financieel verlies voor uw onderneming.
 • Ecologisch effect: Een storing kan aanleiding geven tot ecologische risico’s zoals watervervuiling, toxische gassen uitstoot… Een doodgewone storing kan een ecologische ramp ontketenen.
 • Effect op de mens: Noodsituaties leiden hoe dan ook tot verwarring en zijn bijgevolg gevaarlijk voor de veiligheid van personen.

Aangezien menselijke of ecologische gevolgen niet aanvaardbaar zijn, zullen we ons hier toespitsen op het economische aspect.

De kriticiteit van de impact varieert op basis van de onderhoudbaarheid van het systeem (obsolescentie), trechtereffecten en productievereisten.

De reflectie is dus voornamelijk financieel, rekening houdend met de productie-eisen, de product MTBF, maar ook de MTTR, het technische belang en de capaciteit om het product betrouwbaar te maken, is een zekerheid.

De doelstelling van preventief onderhoudt bestaat er dus in om aangepaste actie te ondernemen, die via het betrouwbaar maken van het productiesysteem tot een economische winst zal leiden. Hierbij moet absoluut rekening worden gehouden met:

 • Het storingenpercentage op het systeem (aantal onderhoudsbeurten en risicopercentage)
 • MTBF (mean time between failures) van een nieuw product
 • MTTR (mean time to repair) van het product
 • Economische impact op de productie

Met de analyse van deze 4 criteria kunnen wij een aan de economische risico’s aangepast antwoord voorstellen.

Onze expertise in cijfers

% minder storingen

projecten

expert-technici

arbeidsuren

Preventie bij DV GROUP

Een aangepaste oplossing voor al uw vermogenselektronicacomponenten

Alle producten van het DV Groupe reparatiegamma komen in aanmerking voor revisie.

Onze prestaties kunnen beperkt blijven tot een complete revisie in de werkplaats of kunnen de totaliteit van uw behoeften omvatten (demonteren, back-uppen, opnieuw monteren…).

DV GROUP kan u begeleiden bij uw beslissing; we beschikken over de capaciteit om de risicograad van uw large-drive park te bepalen.

Dankzij deze service kunt u een berekend risicograad en een becijferde oplossing presenteren voor een gekwalificeerde risicovermindering.

DV GROUP begeleidt u bij het beheer van uw machinepark

DV Group kan u een preventieve oplossing voorstellen om de beschikbaarheid van uw productiemiddelen te verhogen.

Daarvoor maakt DV Group gebruik van preventieve oplossingen voor uw elektronische en/of elektromechanische productiemiddelen, waardoor het MTBF van uw producten zal worden verbeterd.

DV Group biedt u technische competenties en oplossingenpackages:

 • Preventief meten: preventief ter plaatse zonder demontage van de door onze mensen gecontroleerde apparatuur (metingen, back-up…)
 • Preventief correctief: de apparatuur wordt in de werkplaatsen van DV Group gereviseerd (ontstoffen, capaciteitenwisseling…)
 • Technologische controle: de experts van DV analyseren de aan uw proces verbonden technologieën en bepalen het materiaal, de procedures en oplossingen om de beschikbaarheid te garanderen.

In het kader van onze preventieve onderhoudsprestaties maken wij gebruik van tal van tools zoals:

 • Signatuuranalyse HUNTRON
 • Digitale oscilloscoop
 • Stroomtang
 • Toerentalmeter
 • Megger of isolatieweerstandsmeter
 • Warmtebeeldcamera
 • LCR-hoogspanningsmeter
 • Curve tracer
 • Data acquisition system (centrale voor netwerkanalyse)
 • Digitale verwerkings-, modellerings- en expertisesoftware

Casus :

CLAIREFONTAINE

Behoefte / Context

Om de werking van de belangrijkste machine van de vestiging te waarborgen, vertrouwt Clairefontaine ons het preventieve onderhoud van het cilindergedeelte van de papiermachine toe, die uit 18 Masterdrives bestaat (8 van 250 KW en 5 van 75 KW). Onze interventie heeft als doel onvoorziene en voor de vestiging kostbare productiestops te vermijden: de productiesnelheid van een machine kan oplopen tot 1000 meter per minuut, oftewel 60 kilometer en 15 ton papier per uur.

Oplossingen

Wij adviseren regelmatig preventief onderhoud van de regelaars gedurende hun hele levenscyclus voor maximale efficiëntie en minimale onvoorziene reparatiekosten. Ons correctieve preventieve onderhoud bestaat uit een complete revisie van het product, een grondige reiniging en individuele analyse van elke component, met vervanging indien nodig. Zoals bij al onze procedures worden de gerenoveerde regelaars volledig getest. Procedure: - Reiniging - Complete revisie - Thermische- en duurtesten - Vervanging van de belangrijkste componenten - Ventilatie - DC bus capaciteiten - Revisie volgens specificaties en procedures van DV, de enige erkende ‘Powerblock’-reparateur in Europa. Wij zijn tot op heden de enige officiële ‘Powerblock’-reparateur in Europa. Deze certificering betekent dat we door Siemens gemachtigd zijn om de vermogensblokken van G150, G130, G180 en Micromaster 440 regelaars te repareren. Als Siemenspartner volgen we regelmatig producttrainingen. Om deze erkenning te verkrijgen, hebben onze experts gerichte trainingen gevolgd bij Siemens in Duitsland. Opleiding in Engeland: GMC G120 en S120 Kwaliteit is het motto van een ‘Solution Partner’. Onze experts hebben in het Verenigd Koninkrijk trainingen gevolgd om de GMC G120 en S120 series te kunnen repareren. Dankzij deze erkenning zijn we reactiever; we hebben toegang tot alle spareparts en componenten van deze serie.

Resultaten

- Nul storingen bij de sectional drives - Hoger rendement: geen verstoring van de productie

ST MICROELECTRONICS

Behoefte / Context

STMicroelectronics wil het onderhoud van zijn uitrustingen onder snelheidsregeling optimaliseren. Om dit doel te bereiken en om de productiestops tot een minimum te beperken vertrouwt het bedrijf ons het onderhoud van zijn regelaars toe. STMicroelectronics is wereldleider in elektronische siliciumcomponentenontwikkeling en -productie, bestemd voor een groot aantal toepassingen, zoals iPhone processors. De kwetsbare lagen van de halfgeleiders zijn nauwelijks dikker dan een fractie van een millimeter. De productie en het uitsnijden vereisen uiterst nauwkeurige installaties en een maximale beschikbaarheid. Een onderbroken cyclus staat gelijk aan 3 weken productie, dus miljoenen euro verlies. Om aan deze hoge en gevoelige eisen te voldoen, wil STMicroelectronics het onderhoud van de onder snelheidsvariatie functionerende installatie van de Franse vestiging van Crolles, in de buurt van Chambéry, optimaliseren. Aan de hand van een aanbesteding is gekozen voor DV GROUP.

Oplossingen

Door middel van dit 3 jarige contract beperken we de productiestops en storingen van het regelaarpark van de fabriek, bestaande uit meer dan 1000 (Siemens, ABB en Leroy Somer) modules. Dit contract (met resultaatverplichting) voorziet de verlaging van het aantal reparatieinterventies en de beperking van de productiestoppen. Hiervoor draait het contract rond ‘systematische’ onderhoudsprestaties, zoals een preventief onderhoudsplan, voorbereidende werkzaamheden, maandelijkse wachtdiensten en een telefonische hulpdienst. Het contract voorziet tevens in ‘ad hoc’ prestaties naargelang de behoeften van STMicroelectronics (interventie on site binnen een maximumtermijn van 4 uur, reparatie in de werkplaats en levering van reserveonderdelen door onze sourcingservice). Ons doel is niet alleen productiemiddelen te onderhouden, maar ook deze te verbeteren. Tijdens deze samenwerking zullen we aan STMicroelectronics een prestatiefeedback voorstellen. Deze bestaat uit een samenvatting van de tijdens de interventies verzamelde informatie en een voorstel met verbeterpunten, zoals een hogere betrouwbaarheid van de installaties, driftpreventie... Onderhouden, anticiperen en verbeteren, dit zijn voor DV GROUP de waar te maken doelstellingen voor de komende drie jaar.

Resultaten

- Vermindering van het aantal reparaties wegens storingen - Schepping van een sfeer van vertrouwen: intensief en duurzaam contact, begeleid door een eigen contactpersoon bij DV GROUP

Onze andere oplossingen op het gebied

van Elektronisch onderhoud