Elektronische interventie

Proximiteitsexperts beschikbaar 24/7

Elke storing betekent het begin van een crisisperiode. Het kan een min of meer belangrijk probleem zijn met mogelijk 3 kritieke gevolgen:

 • Economisch effect: Wanneer de productielijn onverwacht stopt, betekent dat een belangrijk financieel verlies voor uw onderneming.
 • Ecologisch effect: Een storing kan aanleiding geven tot ecologische risico’s zoals watervervuiling, toxische gassen uitstoot… Een doodgewone storing kan een ecologische ramp ontketenen.
 • Effect op de mens: Noodsituaties leiden hoe dan ook tot verwarring en zijn bijgevolg gevaarlijk voor de veiligheid van personen.

DV Group biedt proximiteitsexperts-oplossingen voor vermogenselektronica- en CNC besturingsproducten. Dankzij haar regulatie- en inbedrijfstellingscompetenties ondersteunt DV Group u bij:

 • Onderhoudsinterventies
 • Regulatiewijziging en aanpassing
 • Expertise in herhaalde storingen
 • Expertise in defectenoorzaken

Onze expertise in cijfers

interventies per jaar waarvan 1000 met spoed

expert-technici

DV GROUP: EEN 24/7 INTERVENTIEOPLOSSING

Dankzij onze ruime interventiecapaciteit kunnen klanten 24/7 een beroep op ons doen. Bij DV Group heeft u toegang tot ingenieurs en experttechnici, gespecialiseerd in vermogenselektronica en CNC. Dankzij onze knowhow kunnen wij complexe problemen oplossen: deze strategische tool maakt het verschil voor uw onderhoudsservice. Onze interventies kunnen gepaard gaan met materiële oplossingen zodat uw productie binnen bindende termijnen weer kan worden opgestart.

Daartoe maakt DV Group gebruik van interventieoplossingen voor uw elektronische en/of elektromechanische middelen wat de MTTR (Main Time To Repair – Gemiddelde Technische Hersteltijd) van uw producten verbetert.

In het kader van onze interventieprestaties maken wij gebruik van tal van tools zoals:

 • Signatuuranalyse HUNTRON
 • Digitale oscilloscoop
 • Stroomtang
 • Toerentalmeter
 • Megger of isolatieweerstandsmeter
 • Warmtebeeldcamera
 • LCR-hoogspanningsmeter
 • Curve tracer
 • Data acquisition systeem (centrale voor netwerkanalyse)
 • Digitale verwerkings-, modellerings- en expertisesoftware

DV Group interventies zijn synoniem voor een proximiteitsexperts-oplossing, 24/7 bereikbaar voor haar klanten, om een antwoord te bieden voor vermogenselektronica en CNC problemen.

Casus:

CLAIREFONTAINE

Behoefte / Context

Om de werking van de belangrijkste machine van de vestiging te waarborgen, vertrouwt Clairefontaine ons het preventieve onderhoud van de cilindergedeelte van de papiermachine, die uit 18 Masterdrives bestaat (8 van 250 KW en 5 van 75 KW). Onze interventie heeft als doel onvoorziene en voor de vestiging kostbare productiestops te vermijden: de productiesnelheid van een machine kan oplopen tot 1000 meter per minuut, oftewel 60 kilometer en 15 ton papier per uur.

Oplossingen

Wij adviseren regelmatig preventief onderhoud van de regelaars gedurende hun hele levenscyclus voor maximale efficiëntie en minimale onvoorziene reparatiekosten. Ons correctieve preventieve onderhoud bestaat uit een complete revisie van het product, een grondige reiniging en individuele analyse van elke component, met vervanging indien nodig. Zoals bij al onze procedures worden de gerenoveerde regelaars volledig getest. Procedure: - Reiniging - Complete revisie - Thermische- en duur - Vervanging van de belangrijkste componenten - Ventilatie - DC bus capaciteiten - Revisie volgens specificaties en procedures van DV, de enige erkende ‘Powerblock’-reparateur in Europa. Wij zijn tot op heden de enige officiële ‘Powerblock’-reparateur in Europa. Deze certificering betekent dat we door Siemens gemachtigd zijn om de vermogensblokken van G150, G130, G180 en Micromaster 440 regelaars te repareren. Als Siemenspartner volgen we regelmatig producttrainingen. Om deze erkenning te verkrijgen, hebben onze experts gerichte trainingen gevolgd bij Siemens in Duitsland. Opleiding in Engeland: GMC G120 en S120 Kwaliteit is het motto van een ‘Solution Partner’. Onze experts hebben in het Verenigd Koninkrijk trainingen gevolgd om de GMC G120 en S120 series te kunnen repareren. Dankzij deze erkenning zijn we reactiever; we hebben toegang tot alle spareparts en componenten van deze serie.

Resultaten

- Nul storingen bij de sectional drives - Hoger rendement: geen verstoring van de productie

ST MICROELECTRONICS

Behoefte / Context

STMicroelectronics wil het onderhoud van zijn uitrustingen onder snelheidsregeling optimaliseren. Om dit doel te bereiken en om de productiestops tot een minimum te beperken vertrouwt het bedrijf ons het onderhoud van zijn regelaars toe. STMicroelectronics is wereldleider in elektronische siliciumcomponentenontwikkeling en -productie, bestemd voor een groot aantal toepassingen, zoals iPhone processors. De kwetsbare lagen van de halfgeleiders zijn nauwelijks dikker dan een fractie van een millimeter. De productie en het uitsnijden vereisen uiterst nauwkeurige installaties en een maximale beschikbaarheid. Een onderbroken cyclus staat gelijk aan 3 weken productie, dus miljoenen euro verlies. Om aan deze hoge en gevoelige eisen te voldoen, wil STMicroelectronics het onderhoud van de onder snelheidsvariatie functionerende installatie van de Franse vestiging van Crolles, in de buurt van Chambéry, optimaliseren. Aan de hand van een aanbesteding is gekozen voor DV GROUP.

Oplossingen

Door middel van dit 3 jarige contract beperken we de productiestops en storingen van het regelaarpark van de fabriek, bestaande uit meer dan 1000 (Siemens, ABB en Leroy Somer) modules. Dit contract (met resultaatverplichting) voorziet de verlaging van het aantal reparatieinterventies en de beperking van de productiestoppen. Hiervoor draait het contract rond ‘systematische’ onderhoudsprestaties, zoals een preventief onderhoudsplan, voorbereidende werkzaamheden, maandelijkse wachtdiensten en een telefonische hulpdienst. Het contract voorziet tevens in ‘ad hoc’ prestaties naargelang de behoeften van STMicroelectronics (interventie on site binnen een maximumtermijn van 4 uur, reparatie in de werkplaats en levering van reserveonderdelen door onze sourcingservice). Ons doel is niet alleen productiemiddelen te onderhouden, maar ook deze te verbeteren. Tijdens deze samenwerking zullen we aan STMicroelectronics een prestatiefeedback voorstellen. Deze bestaat uit een samenvatting van de tijdens de interventies verzamelde informatie en een voorstel met verbeterpunten, zoals een hogere betrouwbaarheid van de installaties, driftpreventie... Onderhouden, anticiperen en verbeteren, dit zijn voor DV GROUP de waar te maken doelstellingen voor de komende drie jaar.

Resultaten

- Vermindering van het aantal reparaties wegens storingen - Schepping van een sfeer van vertrouwen: intensief en duurzaam contact, begeleid door een eigen contactpersoon bij DV GROUP

Onze andere oplossingen op het gebied

van Elektronisch onderhoud