Motion

DV GROUP analyseert, ontwerpt, programmeert en stelt uw mechatronisch aandrijfsysteem in gebruik. Onze Motion-activiteit bestaat uit allesomvattende automatiseringsoplossingen voor uw productiemachines en voldoet aan zeer hoge functionaliteitseisen aandrijfaansturing met processtuurfunctie- en technologische functiebeheer.

Of het nu gaat om servo-, lineaire, torque of high-performance motoren we beheersen de complete besturing en integratie van deze uitrustingen op uw industriële installaties. Zowel voor retrofit als voor nieuwe apparatuur kunnen wij u, ongeacht uw proces, de technisch meest relevante, duurzame en economische oplossing bieden.

 • Audit, expertise, operationele en prestatieoverzichten
 • Analyse van de oude besturingssystemen met het oog op hun toekomstige migraties
 • Functionele analyse van de aandrijving
 • Dimensionering motoren en drives, automatisch besturingssysteem en berekeningen
 • Programmering van technologische functies zoals: positionering, synchronisatie, nokprofielen, trajectinterpolatie, maar ook de hydraulica of temperatuurregulatie
 • Integratie van veiligheidsfunctie (Safety)
 • Motoraanpassingen (mechanisch frame, encoder, sensor, koppelingen, lagers, …)
 • Drives- en automatiseringsintegratie in kasten
 • Indienststelling, ondersteuning bij de inbedrijfstelling
 • Monitoring, toegang op afstand voor diagnose en optimalisatie

 Met onze Motion aandrijvingskennis kunnen we ingrijpen in alle toepassingsdomeinen:

 • Multi-assynchronisatie, verpakking, palletisering
 • Pers, pers verplaatsing, aanvoer
 • Opwikkelen en lopende band aandrijving, accubeheer, lusput
 • Portieken, kranen en portaalkranen, antislingersysteem
 • Vormen, walsen
 • Fly knife cutting machine, knippen, afkorten

Verwerkte apparaten:

 • Siemens Simotion, CPU Technologie, DCC S120, PLC Automaate
 • Nidec Leroy-Somer: Functiekaart opwikkelen afwikkelen
 • Schneider
 • Omron
 • Allen-Bradley

Onze expertise

in cijfers

experts waaronder 5 Motion specialisten staan voor u klaar

projecten waarvan 10 specifieke Motion projecten in 2020

ontwikkelingsuren waarvan 4.000 Motion uren

Motion bij DV GROUP

Project Industriële Motioncontrole: van ontwerp tot integratie

Of het nu gaat om een retrofit proces of een nieuw bouwproject, onze gestructureerde projectorganisatie opgebouwd rond verschillende fasen die telkens pas na bereiken van de vooropgestelde standaard worden gevalideerd:

 • Projectstart- en organisatorische fase
 • Functionele specificaties fase
 • Ontwerp- en programmeringsfase
 • Platformtestfase
 • On-site integratie fase
 • Inbedrijfstellingsfase

Aan het begin van het project voorzien wij de nodige organisatie om aan de eisen van het project te voldoen.

Bovendien wordt een projectverantwoordelijke aangesteld die uw bevoorrechte gesprekspartner zal zijn voor zowel technische als commerciële zaken. Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project in overeenstemming met de technische, tijds-, kwaliteits- en budgettaire doelstellingen. Hij beheert de voortgang van het project, regelt indien nodig wijzigingen en biedt een luisterend oor bij eventuele problemen tijdens de uitvoering van het project.

 Welke ondersteuning biedt DV GROUP?

 Onze Motion Drive cel zal u gedurende de volledige duur van het project begeleiden:

 • Audit, expertise en advies over de architectuur en de verschillende oplossingen
 • Hulp bij het opstellen van de bestekken
 • Realisatie functionele analyse en Drive ontwerp
 • Programmering volgens programmeringsstandaard van DV GROUP of van klant
 • Integratie motoren en drives platform
 • Indienststelling van de apparatuur en ondersteuning bij het opstarten van de productie
 • Documentatie en opleidingen
 • Productieoptimalisering en -wijzigingen

Waarom uw “project” met DV GROUP bespreken?

Wij hebben een performante en kwalitatieve projectorganisatie.

U hebt binnen de DV Group een unieke gesprekspartner tijdens alle fasen van het project.

Wij beschikken over competenties en referenties in diverse, domeinen, complementair aan mechatronica (CNC, Robotica, Elektrotechniek, Realisatie in onze werkplaats en Integratie on site, Elektronica en Elektromechanica) en hebben de mogelijkheden om uw projecten te beheren en ons aan uw projecten aan te passen.

Welke voordelen voor u?

– Wij garanderen dat u alle nodige ondersteuning krijgt, zowel wat de hardware als wat het gespecialiseerde en gekwalificeerd personeel betreft.

– U profiteert van de modernste technologieën en van onze innovatiegerichte aanpak die van de industrie van de toekomst.

 • Onze kwalitatieve projectontwikkeling is een garantie voor uw strategische projecten en is gekoppeld aan ons permanent streven naar klanttevredenheid.
 • Wij luisteren naar u en omdat wij in staat zijn uw problemen te analyseren kunnen wij u een prestatie bieden die aangepast is aan uw projecteisen.

Enkele voorbeelden van onze Retrofit realisaties:

Veel klanten in de automobielsector, de staalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de energie- en infrastructuursector vertrouwen ons hun retrofits of nieuwe projecten toe. En u?

Retrofit: vervanging van uw Motion aandrijving

Met retrofit kunt u uw motor-/regelaar aandrijving- en stuursysteem moderniseren als deze niet meer voldoet aan uw productie-eisen of de componenten verouderd zijn.

Retrofit kan ook worden uitgevoerd op de processturing en -supervisie gekoppeld aan de aandrijflijn.

Met het gedeelte retrofit Motion kunt u uw productielijn verbeteren:

 • Verbeterde betrouwbaarheid, resulterend in een grotere beschikbaarheid van het systeem
 • Hoge flexibiliteit dankzij talrijke programmeringsmogelijkheden en talrijke communicatie-interfaces
 • Eenvoudige en flexibele oplossing voor de meest uiteenlopende Motion-problemen
 • Fusie en programmering van de motion control, de processturing en de technologische functies onder eenzelfde engineeringplatform
 • Lagere en geoptimaliseerde engineeringkosten
 • Makkelijke, homogene programmering en diagnose voor de volledige machine
 • Eenvoudiger systeemonderhoud
 • Reactiever systeem en betere machineprestaties
 • U krijgt nieuwe gespecialiseerde ondersteuningskanalen voor hardware onderhoud
 • Toevoeging van extra functionaliteiten, zoals verhoogde veiligheid
 • Reglementair conform maken: volgens de aanbevelingen van de controleorganen, maar ook dankzij onze vakkennis, met name i.v.m. EMC

Waarom retrofit met DV GROUP bespreken?

Wij zetten ons actief in om onze retrofitkennis en -ervaring permanent uit te breiden.

Wij beschikken over competenties en referenties in vele domeinen en beheersen de beroepen die gekoppeld zijn aan aandrijving, haar besturing en de automatisatie van de volledige productielijn.

Welke ondersteuning biedt DV GROUP?

 • Voorstudie en dimensioneringsengineering
 • Opstellen van functionele Drive analyse van de machine
 • Bouw van kasten en integratie on site
 • Programmering van de automatische besturing, van de bijbehorende automatisatie, met inbegrip van de mens/machine-interface
 • Mechanische aanpassingen
 • Opstarten, testen en assistentie
 • Volledige documentatie
 • Opleiding van uw operators

Welke voordelen voor u?

– Wij garanderen dat u alle nodige ondersteuning krijgt, zowel wat de hardware als wat het gespecialiseerde personeel betreft.

– U geniet van de modernste technologieën die momenteel verkrijgbaar zijn.

– Storingen zullen minder voorkomen en u kunt rekenen op een grotere beschikbaarheid van uw installatie.

– Eenvoudigere bediening en programmering.

– Een veiligere werkomgeving voor uw operators.

Enkele voorbeelden van onze Retrofit realisaties:

Vandaag de dag vertrouwen veel klanten in de staalindustrie, de automobielindustrie, de sector machinebouw, de landbouw- en voedingsindustrie, glas, papier-karton en chemie ons hun mechatronica toe. En u?

Casus :

FPT

Behoefte / Context

Het bewerkingscentrum heeft een verouderde digitale 840C besturing. - Veel storingen, tijdrovende en dure reparaties. - Geen onderdelen.

Oplossingen

- Oplossing gebaseerd op de digitale besturing 840DSL met behoud van bestaande drives en motoren (611A en 1FT5 ).

Resultaten

- Toekomstbestendig bewerkingscentrum. - Onderhoudspersoneel bekend met deze machine. - Eenvoudige reparatie bij storing dankzij eigen specifieke pagina’s. - Onderdelen beschikbaar en op voorraad. - Economisch voordeel in vergelijking met machinebouwer. - Optimalisatie van de bewerkingstijden.

Vallourec

Behoefte / Context

- Componentenveroudering analoge regeling warmwalserij. - Vermogensblok vervangen binnen één uur. - Vervanging kooiengelijkrichters

Oplossingen

- Realisatie van rack mountable vermogensblokken. - Integratie van een DC Simoreg CM regelaar met profibus-DP communicatienetwerk in deze vermogensblokken. - Op maat montage met dimensionering van de directe en omgekeerde vermogensbruggen (in functie van de werkelijke toepassing en tabellen (in functie van de beschikbare ruimte). - Gebruik van standaardcomponenten, gemakkelijk verkrijgbaar op de vermogenselektronicamarkt.

Resultaten

- Beheersing obsolescentie. - Op de markt verkrijgbare componenten. - Gunstige standaardproducten, vereenvoudigd onderhoud.

Onze andere oplossingen op het gebied

van Engineering - Automatisering