Automatisering

DV GROUP analyseert, ontwerpt, programmeert en stelt uw automatische industriële besturing in werking.

Dankzij onze talrijke technische vaardigheden en onze projectorganisatie kunnen wij pasklare oplossingen aanbieden met innovatieve architecturen, retrofit of nieuwe proces- of fabrieksinstallaties.

 • Audit, expertise en diagnose van gestuurde processen en communicatienetwerken
 • Prestatiemetingen, flow analyse en optimalisatie productiecyclustijd
 • Begeleiding bij risicoanalyse en machineveiligheid (SIL)
 • Digitalisering van de productielijn en realisatie van digital twins
 • Mens/machine-interface en SCADA-supervisie
 • Industriële IT-ontwikkeling, monitoring, database, Cloud
 • Communicatienetwerken, veiligheidsnetwerken, veiligheidsautomaten
 • Instrumenten, sturing en regeling, ATEX-zonering

Dankzij onze projectorganisatie passen we ons aan uw eisen aan:

 • Realisatie van de functionele systeem-, software- en hardwarespecificaties
 • Realisatie van ontwerp- en coderingsstudies (programmeringsstandaard)
 • Realisatie van testprotocols op platform en on site (eenheidstesten, integratietesten en functionele testen)
 • Vervaardiging van apparatuur en integratie on site
 • Ingebruikneming, documentatie, opleiding en assistentie

Behandelde merken:

 • Siemens
 • Schneider
 • Allen-Bradley
 • ABB
 • Mitsubishi
 • Omron
 • Wago, Beckhoff
 • National Instruments

Onze expertise

in cijfers

experts waaronder 10 Automation specialisten staan staan voor u klaar

projecten waarvan 35 specifieke Automation projecten in 2020

ontwikkelingsuren waarvan 15.000 automation uren

Automatisering bij DV GROUP

Industrieel automatiseringsproject: van ontwerp tot integratie

Of het nu gaat om een retrofit of een nieuwe installatie project, onze gestructureerde projectorganisatie is opgebouwd rond verschillende fasen die elk afzonderlijk aan de gestelde eisen moeten beantwoorden om te worden gevalideerd:

 • Projectstart- en organisatorische fase
 • Functionele specificaties fase
 • Ontwerp- en programmeringsfase
 • Platformtestfase
 • On-site integratie fase
 • Inbedrijfstellingsfase

Aan het begin van het project voorzien wij de nodige organisatie waarmee wij kunnen voldoen aan de eisen van het project. Bovendien wordt een projectverantwoordelijke aangesteld die uw bevoorrechte gesprekspartner zal zijn voor zowel technische als commerciële zaken. Hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project in overeenstemming met de technische, tijds-, kwaliteits- en budgettaire doelstellingen. Hij beheert de voortgang van het project, regelt indien nodig wijzigingen en biedt een luisterend oor bij eventuele problemen tijdens de uitvoering van het project.

Beschikt DV Group over een pasklare oplossing voor uw projectbeheer?

 Onze proces-cel zal u gedurende de volledige duur van het project begeleiden:

 • Audit, expertise en advies over de architectuur
 • Hulp bij het opstellen van de bestekken
 • Hulp bij het opstellen van de risicoanalyse en de machineveiligheid
 • Realisatie van functionele en ontwerpanalyse
 • Programmering volgens programmeringsstandaard van DV GROUP of van klant
 • Integratie van het Digital-platform om het project te beveiligen (virtual commissioning)
 • Indienststelling van de apparatuur en ondersteuning bij het opstarten van de productie
 • Documentatie en opleidingen
 • Productieoptimalisering en -wijzigingen
 • Technische ondersteuning
 • Interventie en onderhoud

Waarom uw “project” met DV GROUP bespreken?

Wij hebben een performante en kwalitatieve projectorganisatie.

Binnen de DV Group heeft u één gesprekspartner tijdens alle fasen van het project.

Wij beschikken over competenties en referenties op verschillende domeinen complementair aan automatisering (Aandrijvingen, Motion, CNC, Robotica, Elektrotechniek, Informatica, Samenstelling in onze werkplaats en Integratie on site, Elektronica en Elektromechanica) en hebben de capaciteit om uw projecten te beheren en ons aan uw projecten aan te passen.

Welke voordelen bieden wij u?

– Wij garanderen u u alle nodige ondersteuning, zowel wat de hardware als wat het gespecialiseerde en gekwalificeerde personeel betreft.

– U profiteert van de modernste technologieën en van onze innovatiegerichte aanpak van de industrie van de toekomst.

 • Onze kwalitatieve projectontwikkeling is een garantie voor uw strategische projecten en u kunt rekenen op ons permanent streven naar optimale klanttevredenheid.
 • Wij Wij luisteren naar u en omdat wij in staat zijn uw problemen te analyseren kunnen wij u een prestatie bieden die aangepast is aan uw projecteisen.

Enkele voorbeelden van onze realisaties:

Veel klanten in de automobielsector, de staalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de energie- en infrastructuursector vertrouwen ons hun aanpassings- of nieuwe projecten toe. En u?

Casus :

FPT

Behoefte / Context

Het bewerkingscentrum heeft een verouderde digitale 840C besturing. - Veel storingen, tijdrovende en dure reparaties. - Geen onderdelen.

Oplossingen

- Oplossing gebaseerd op de digitale besturing 840DSL met behoud van bestaande drives en motoren (611A en 1FT5 ).

Resultaten

- Toekomstbestendig bewerkingscentrum. - Onderhoudspersoneel bekend met deze machine. - Eenvoudige reparatie bij storing dankzij eigen specifieke pagina’s. - Onderdelen beschikbaar en op voorraad. - Economisch voordeel in vergelijking met machinebouwer. - Optimalisatie van de bewerkingstijden.

Vallourec

Behoefte / Context

- Componentenveroudering analoge regeling warmwalserij. - Vermogensblok vervangen binnen één uur. - Vervanging kooiengelijkrichters

Oplossingen

- Realisatie van rack mountable vermogensblokken. - Integratie van een DC Simoreg CM regelaar met profibus-DP communicatienetwerk in deze vermogensblokken. - Op maat montage met dimensionering van de directe en omgekeerde vermogensbruggen (in functie van de werkelijke toepassing en tabellen (in functie van de beschikbare ruimte). - Gebruik van standaardcomponenten, gemakkelijk verkrijgbaar op de vermogenselektronicamarkt.

Resultaten

- Beheersing obsolescentie. - Op de markt verkrijgbare componenten. - Gunstige standaardproducten, vereenvoudigd onderhoud.

Onze andere oplossingen op het gebied

van Engineering - Automatisering