Onze expertise in cijfers
 • 50.000 uren gewerkt in 2017
 • Meer dan 50 projecten uitgevoerd in 2017
 • Projecten van 10.000 tot 1.000.000 euro
 • 25 personen die zijn gespecialiseerd in het beheer van uw industriële projecten

Onze engineeringactiviteit ontwerpt, leidt en realiseert uw industriële projecten

Gezien de ontwikkeling van de markten en de reglementeringen, zijn het begrijpen van de behoeften en de deugdelijkheid van de oplossingen de sleutels voor productiviteit.

DV Group begeleidt zijn klanten vanaf de ontwerpfase: audit, prestatiemetingen en plaatsbeschrijving,  specificatie van de behoeften, opstellen van het bestek, technische studies, inkopen… en tijdens de volledige levensduur van hun project: in de uitvoeringsfase (montage, installatie, inbedrijfstelling, mechanische integratie…), bij de overdracht en het onderhoud. Deze organisatie die een perfecte kennis van de klant en zijn project garandeert, zorgt voor een betere coördinatie en garandeert tevens dat de afgesproken termijnen worden nagekomen.

Onze sterkte: beheersing van aandrijving en gestuurde processen

Wij interveniëren in uw projecten voor:

 • automatisering
 • numerieke besturingen
 • elektronische snelheidsvariatoren
 • motion control
 • elektrische engineering

Onze taken

Ontwerpen: In onze studiebureau ontwerpen wij oplossingen op maat die aangepast zijn aan uw wensen en aan uw productieproces.

 • Functionele analyse en ontwerpen van kasten en bureaus
 • Uitvoeren van interfaces mens-machine
 • Programmeren van stukken op maat

Integreren: Onze experts integreren ter plaatse het door het studiebureau ontwikkelde project en daarbij respecteren zij de plannings en de geldende veiligheidsnormen.

 • Uitvoering van besturings-, aandrijvings- en vermogensapparatuur
 • Voorbereiden en testen in werkplaats (testplatform)
 • Installatie, indienststelling en optimalisering ter plaatse
 • Opleiding voor operators en onderhoudsmensen

Onderhouden: Onze teams staan 24/7 in voor de goede werking van uw installaties.

 • Experts en voorraden verspreid over geheel Frankrijk
 • Grote voorraad aan snelheidsvariatoren, servomotoren en numerieke besturingen.

Onze knowhow is opgebouwd rond 2 belangrijke kennisdomeinen:

Automatisme, Systemen en Processing

Asbesturing: Synchroniseren; Positioneren; Lineaire of zwenkas

Aandrijving: Variatoren met hoog vermogen, AC en DC, herinjecties netwerken, voeding via CC-bus, filters en selfs, harmonische stroom, CEM-expertise

Automatisering van machine: PLC; numerieke besturing; netwerk en veldbus; veiligheidsnetwerken;  digital twins en optimaliseren van de productiecyclus

Retrofit van machine: Volledige retrofit: Numerieke besturing, motorisering, interface mens-machine; Mechanica, ontwerpen en aanpassen; Overdracht en inplanting; Assistentie bij machineconformiteit

Procescontrole: Supervisie; Besturing; Productiebeheer, beheer van de stromen en prestatie-indicatoren; Traceerbaarheid en Monitoring ; Industriële informatica en Database, Cloud en veiligheid

Regeltechniek en instrumenten: Selectie en installeren van de sensoren; Kalibreren en ijken; Instellen van instrumenten loop; Atex-zones

Industriële elektriciteit

Elektrische engineering: Studie en berekening; Bepalen van het materiaal; Automatisch ontwerpen; Projectbeheer

Hoog- en laagspaningsapparatuur : Hoogspanningscel; Transformator; Algemene laagspanning ; uitrusting Shelters;

Besturingsuitrusting: Integratie van relayeren; Intégration automate en CN

Vermogensuitrusting: Integratie van variator; Integratie van starter; Integratie van regelaar; Start intelligente motor en Start vermogen

Interventie en prestaties ter plaatse: Reparatie en wachtdienst; Bekabelen van machine en Bekabelen onderlinge verbinding;  Interventie bij stilleggen van fabriek en geprogrammeerde stop

 

Een aanbod voor begeleiding

op alle niveaus

Reparatie
Preventief
Ingreep

Onze oplossingen

Waarom beroep doen op DV Group?

Deskundigen gespecialiseerd in Motion Control tot uw dienst

DV Group beschikt over eigen middelen voor engineering en methodes, techniciens die gespecialiseerd zijn in alle beroepen van engineering en onderhoud en over een over heel Europa verspreid netwerk van 20 kantoren.

Voor het welslagen van uw projecten bundelen onze teams hun energie rond 3 krachtlijnen:

Pool onderhoud – Interveniëren op uw  installaties en infrastructuur

In noodgevallen of wanneer de situatie zulks vereist aarzelen wij geen moment om de vereiste menselijke en technische middelen te uwer beschikking te stellen.

DV Group garandeert dat u van ons het beste aan uw behoeften aangepaste aanbod voor onderhoud en services krijgt, dat voldoet aan al uw eisen wat betreft kwaliteit, veiligheid, risicobeheer, productiviteit en milieubescherming. De activiteiten die wij aanbieden bestrijken alle taken die traditioneel aan de onderhoudsfunctie worden toebedeeld, zoals onderhoudsengineering, productie van onderhoudsmiddelen, onderhoud ter plaatse en een groot aantal technische competenties.

Pool bijstand – Ter versterking van uw technische en projectteams

Onze technici en ingenieurs staan tot uw dienst voor een vooraf geprogrammeerde periode. Zo beschikt u op de ogenblikken dat dit nodig is, over een gekwalificeerd en goed opgeleid team dat zonder enige twijfel opgewassen is tegen de aan hen toevertrouwde opdrachten.

Met dit pakket met gedetacheerd personeel kunt u op het ogenblik dat zulks vereist is, een beroep doen op een expertise of versterking in een welbepaald technisch domein. Wanneer het advies en hulp bij projectbeheer of overdracht van competenties betreft, kunt u rekenen op de technische en functionele expertise van onze medewerkers rond de thema’s: elektrotechniek, aandrijving, instrumentalisering en automatisering.

Pool processing – Systemen en oplossingen integreren

Systemen en oplossingen integreren en ontwerpen: wij helpen u bij het maken van technische keuzes, het opstellen van bestekken, bij functionele analyse, audit, analyse van de behoeften en haalbaarheidsstudie. Onze expertisepolen bieden u in elke activiteitensector, van energienetwerk tot processing, een globaal aanbod op maat. Wij zijn vooral actief in de volgende sectoren: voedingsmiddelensector, auto’s, kabelproductie, chemie, energie, milieu, infrastructuren, logistiek, grondstoffen, steengroeven, papier, karton, drukkerijen, farmaceutische sector, kunststoffenverwerking, haveninstallaties, staalindustrie, machinale bewerking en glasfabrieken.

Uw doel: Uw productiecapaciteit optimaliseren

 • Het aantal productieonderbrekingen beperken
 • Herstel van de oorspronkelijke prestaties van uw installaties of die optimaliseren
 • Uw productiemiddelen verduurzamen
 • Uw aanvragen voor prestaties van de fabrikant onder garantie en herstelling beheren
 • Expertise op volledige as (motor, reductor, variator, CN)
 • Capaciteit om aan te passen aan nieuwe producten (mechanische, elektrische en elektronische  wijzigingen)
 • Onze certificeringen zoals SaqrATEX, UIC-MASE en de goedkeuringen van de fabrikanten NIDEC en SIEMENS (Solution Partner), betekenen dat al onze reparaties van kwaliteit getuigen.

De grootste industriële groepen

vertrouwen ons

Onze klanten

aan het woord

Al onze klantenervaringen

Maak ook kennis