Gaillon, de grootste Franse thermovormer, volgt sinds enkele jaren met DV GROUP een preventief onderhoudsbeleid op zijn aandrijf- en transmissieapparatuur. Pascal Granger, Hoofd Onderhoud en Nieuwe Werkzaamheden, komt terug op deze samenwerking.

DV GROUP: Pascal Granger, wat is uw functie binnen Gaillon?

Pascal Granger: Ik ben verantwoordelijk voor onderhoud en nieuwe werkzaamheden. Het is mijn taak het onderhoud aan de installaties en het productiemateriaal in goede banen te leiden om een maximale beschikbaarheid te garanderen. Daarnaast ontwikkel ik nieuwe lijnen en stuur ik de lijn- of processwijzigingen aan. Daarvoor word ik dagelijks omringd door vier technici. Specifieke projecten vertrouw ik toe aan externe dienstverleners.

U heeft het preventieve onderhoud van uw elektromechanische installaties aan onze Groep toevertrouwd. Waarom kiest u voor preventief onderhoud?

Vier jaar geleden, toen ik bij Gaillon kwam werken, hadden we enorm veel problemen met onze motoren en reductoren. Ze waren in onderhoud bij dienstverleners die ons weinig informatie gaven over de uitgevoerde werkzaamheden en die bovendien geen follow-up fiches gebruikten. We hadden geen database en dus ook geen traceerbaarheid. Mijn taak was (en is) ervoor te zorgen dat ons productieapparaat betrouwbaar blijft. Ik moest dus snel een oplossing vinden. Ik contact opgenomen met DV GROUP, die mijn productievereisten perfect begreep. Uw oplossing was preventief onderhoud om curatief onderhoud te vermijden.

Kunt u ons iets vertellen over deze samenwerking met DV GROUP? Wat houdt dit in?

Jaarlijks voeren uw teams, meestal in de maand mei, twee trillingsmetingen uit, gevolgd door schoonmaakwerkzaamheden, visuele motoren-, reductoren-, en borstelscontrole en continuïteitsmetingen. Aan de hand van deze metingen bepalen we welke acties moeten worden ondernomen, zodat ik een nauwkeurige planning kan opstellen. Wij voeren alleen revisies uit als die echt noodzakelijk zijn. Tegenwoordig zijn de machinestops beter gepland, is de opvolging efficiënter en zijn de onderhoudskosten lager.

Wat heeft dit preventief beleid u opgeleverd?

Sinds de invoering van het preventieve beleid en de jaarlijkse onderhoudsbeurten hebben we slechts één productiestop gehad als gevolg van een kapotte motor. Dit probleem was al gesignaleerd, maar ik hoopte dat met de ingreep gewacht kon worden tot een geplande stillegging... maar helaas. Dit bewijst dat preventie van groot belang is voor ons bedrijf. Ik kan hierdoor de stilleggingen van mijn machines van tevoren inplannen en de productietermijnen beter overzien. Weliswaar zullen we vanwege de normale slijtage nooit vrij zijn van productiestops, maar het onderhoud laat toe om de producties in te plannen en deze te verplaatsen naar andere lijnen. Onze strategie bestaat nu uit anticiperen in plaats van lijdzaam ondergaan.

U bent naar onze nieuwe elektromechanische werkplaats in Cambrai geweest. Waarom?

Enkele jaren geleden voerde u op een productielijn metingen uit die twee essentiële reductoren aan het licht brachten. Kort daarna werden we getroffen door de economische crisis, die ons dwong om deze lijn minder te gaan gebruiken. Logischerwijs hebben we de revisie van deze producten uitgesteld. Sinds kort is de lijn opnieuw in productie genomen en heb ik uiteraard uw bedrijf ingeschakeld voor deze twee reductoren. De handelsingenieur van DV, met wie we samenwerken, heeft mij op uw vestiging uitgenodigd om mij een indruk te geven van uw reparatieapparatuur en -procedures en zo de reparatie van mijn producten te bespreken. Bovendien heb ik kennis kunnen maken met uw technici, met wie ik regelmatig telefonisch contact heb.

Wat heeft u onthouden van dit bezoek?

Ik vertrouw u de belangrijke onderdelen van onze fabriek toe. Het heeft mijn vertrouwen versterkt te zien dat u over techniciteit, methodiek, reparatiemiddelen en volledige testinstallaties beschikt. Uw technici hebben mij uitleg gegeven over de reparaties aan mijn producten en alle procedures gedetailleerd. Ik had te maken met deskundigen die dezelfde doelstellingen hebben als ik, namelijk het behoud van de productie van Gaillon. Zo kunnen we met vertrouwen werken. Dankzij de kwaliteit van de werkzaamheden, de opvolging en de transparantie is DV GROUP onze belangrijkste partner voor het onderhoud van onze motoren en reductoren.